Lesmateriaal

Naast lesmateriaal uit verschillende boeken, zullen de cursisten kennismaken met een variëteit aan Arabische teksten, afkomstig uit kranten en tijdschriften. Deze betreffen aspecten van het Arabische leven en de cultuur.  Zodra de cursisten het Arabisch alfabet kennen, worden ze gevraagd het internationaal hoogaangeschreven woordenboek aan te schaffen:

Dictionary of Modern Written Arabic van Hans Wehr. Spoken Language Incs.

De beoordeling van de vorderingen van de cursist is gebaseerd op gemaakte huiswerk en gehouden presentaties tijdens de les. De docent houdt regelmatig individuele gesprekken met zijn cursisten om vorderingen te bespreken en feedback te krijgen.

Beginnersgroep Januari 2015