Over Arabischleren.nl

Arabischleren.nl is een kleinschalige, gespecialiseerde taalschool in 2000 gestart. Het is destijd gestart door de hooggekwalificeerde en ervaren docent Ibrahim Sharafuddin, afkomstig uit Jemen en sinds 1995 in Nederland. Hij merkte een grote behoefte aan zeer persoonlijke, intensieve lessen van hoge kwaliteit. Toen hij veelvuldig werd benaderd door bedrijfsleven en particulieren voor het verzorgen van privelessen, besloot hij zijn lesmateriaal zelf te ontwikkelen en gestructureerd aan te bieden in kleine lesgroepen.

In Nederland bestaat grote behoefte aan persoonlijk en effectief taalonderwijs, met veel aandacht voor het spreken en verstaan. Veel taalinstituten bieden lessen aan voor grote groepen studenten met weinig interactiviteit. En veelal met een docent die het moderne Standaard Arabisch onvoldoende goed beheerst (vaak niet eens een native speaker) en/of weinig professionele, brede ervaring heeft met het geven van zuiver taallessen. Daarnaast bieden veel taalinstituten wekelijkse lessen aan, waardoor de lesstof onvoldoende kan indalen en het studieschema voor veel mensen te strak is.

Sinds de start in 2000 geniet Arabischleren.nl een uitstekende reputatie en constante toestroom van nieuwe cursisten. Verder hebben wij cursisten die al jaren trouw lessen bij ons genieten, op steeds een hoger niveau. Gedreven door hun nieuwsgierigheid en leergierigheid met betrekking tot het Arabisch. En verbonden met de docent en met elkaar in het aanleren van deze prachtige taal. Levenslange vriendschappen tussen cursisten en met de docent ontstaan als vanzelf en een prettig bijproduct van de lessen in kleine kring.

Wij waarderen de mondelinge reclame van onze huidige en voormalige cursisten!